Završna konferencija projekta “Cross-Cultural Tool-Kit” održati će se 31.08.2022. godine u CZK “Rudar”

Projekt Cross-Cultural Tool-Kit (HUHR/1901/3.1.2./0159 from the Interreg V- A Hungary-Croatia Co-operation Program 2014-2020) u protekle je dvije godine podigao kulturni standard gradova Mursko Središće i Lenti,a nakon njegova uspješna sprovođenja u Centru za kulturu “Rudar” Mursko Središće 31.08.2022. godine održati će se završna konferncija.

(GMS)