Veseli večer v slovenskom selu Selo -DS KUD-a “Mura”

Selanski Nemaki i Oskar Makari – njihova lokomotiva, lav, štit i vođa bez premca, organizirali su 9. VESELI VEČER u slovenskom selu Selo. U petak 17. studenoga 2023. pred ispunjenu dvoranu Gasilskega doma v Selu izašlo je pet kazališnih skupina i jedan stand up komičar. Iz Međimurja su stigli glumci iz Pribislavca i Murskoga Središća, DS KUD-a Mura. Oskar je duhovit i životan čovjek, konferansu piše minutu prije nastupa, raspored nastupa određuje mu trenutno raspoloženje onih koji čekaju na red. Makar su to skoro naši najbliži susjedi, kad nastupaju domaći i kazališta iz Prekmurja, za dubinsko razumijevanje mi s desne obale Mure ipak moramo malo navinuti koncentraciju. Ljubav, preljubi i potraga za ljubavlju vječne su teme, ali v Selu smo i po deveti put doživjeli sasvim nova tumačenja začinjena zdravim, iskrenim i sočnim kazališnim humorom. Izvedba predstave KANAL murskosredišćanskog ansambla „se je odlično odrezala”, a po bučnom prijemu publike smjelo bi se reći – čak bolje nego doma. “Tako je vedno s zeleno barvo trave v sosedovem dvorišču! :-)))” Neobičnost devete večeri? Dogodile su se dvije – prva u nastupu mladog roma Andreja Bakrenija, stand up komičara, a druga, završna, u preobilnoj gozbi kod domaćina Oskara Makarija. Hvala Nemaki, hvala Slovenija!

Tekst i foto: DS KUD MURA