Sveta misa i klanjanje iz župne crkve Sveti Martin na Muri

VEČERAS U 20.00 SATI PREKO ŽUPNE WEB STRANICE

www.svetimartin-zupa.hr

MOŽETE PRATITI SVETU MISU I KLANJANJE IZ ŽUPNE CRKVE SVETOG MARTINA BISKUPA U SVETOM MARTINU NA MURI

Mir i Božji blagoslov!

Ivan Herceg, župnik