Uspješna Likovna kolonija MDS-a i UOLL-a

Međimurski demokratski savez i Udruga oboljelih od leukemije i limfoma zajednički su organizirali dobrotvornu Likovnu koloniju.

Nastalim umjetničkim djelima financirat će se potrebe oboljelih članova u kupnji
lijekova, medicinskih pomagala ili terapije kada to ne financira HZZO u cjelosti ili djelomično.
Likovnoj koloniji odazvalo se 25 slikara iz Međimurske, Varaždinske, Koprivničko-križevačke i
Bjelovarsko-bilogorsle županije, tako da će ovo biti jedna od najvećih Likovnih kolonija ove godine
u ovom dijelu Hrvatske.

Likovna kolonija održana je se u nedjelju, 11.04.2021. g. uz jezero Športsko-ribolovnog društva “Šaran” u Palinovcu, u vremenu od 10 – 15 sati.

Predsjednik MDS-a Željko Pavlic i UOLL-a Emil Vibović zahvaljuju svim sudionicima Likovne kolonije
kao i svim donatorima koji su pridonijeli da se ova Likovna kolonija održi.

Nadamo se da ćete popratiti ovu našu aktivnost i tako pridonijeti senzibilizaciji javnosti za potrebe
osoba oboljelih od leukemije i limfoma.

Predsjednik MDS-a: Željko Pavlic