U župnoj crkvi svetog Antuna Padovanskog proslavljen blagdan Sveta tri kralja!

Blagdan Sveta tri kralja ili Bogojavljenje jedan je od najstariji blagdana u našem kršćanstvu.

Danas je u župnoj crkvi svetog Antuna Padovanskog na čakovečkom Jugu proslavljen blagdan Sveta tri kralja ili Bogojavljenje. Ovim Blagdanom završava Božićno vrijeme te već sljedeće nedjelje ulazimo u vrijeme kroz godinu.


Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s istoka pojaviše u Jeruzalemu raspitujući se: „Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti.“
Kad to doču kralj Herod, uznemiri se on i sav Jeruzalem s njime. Sazva sve glavare svećeničke i pismoznance narodne pa ih ispitivaše gdje se Krist ima roditi.
Oni mu odgovoriše: „U Betlehemu judejskome jer ovako piše prorok: „A ti Betleheme, zemljo Judina! Nipošto nisi najmanji među kneževstvima Judinim jer iz tebe će izaći vladalac koji će pasti narod moj – Izraela!“
Tada Herod potajno dozva mudrace i razazna od njih vrijeme kad se pojavila zvijezda. Zatim ih posla u Betlehem: „Pođite“, reče, „i pomno se raspitajte za dijete. Kad ga nađete, javite mi da i ja pođem te mu se poklonim.“
Oni saslušavši kralja, pođoše. I gle, zvijezda kojoj vidješe izlazak iđaše pred njima sve dok ne stiže i zaustavi se povrh mjesta gdje bijaše dijete.
Kad ugledaše dijete s Marijom, majkom njegovom, padnu ničice i poklone mu se.
Otvore zatim svoje blago i prinesu mu darove: zlato, tamjan i smirnu. Upućeni zatmi u snu da se ne vraćaju Herodu, otiđoše drugim putem u svoju zemlju.
Riječ Gospodnja

Fra Josip je, između ostalog, u svojoj današnjoj propovjedi naglasak stavio da su mudraci (Gašpar, Melkior i Baltazar) koji su došli s istoka nakon pronalaska malog Isusa u betlehemskoj štalici, klanjanja Isusu i prinosu darova zlato, smirna i tamjan, odlučili se ponukani svojim snom vratiti drugim putem u svoje zemlje te na taj način kralju Herodu ne otkriti gdje se nalazi mali Isus.

Pavo Jazvić