U župi Svetog Antuna Padovanskog na Jugu Čakovca župljani župe uz trodnevnu pripremu dočekali su blagdan Uskrsa.

Na veliki četvrtak ušli smo u trodnevnu pripremu za blagdan Uskrsa koji danas slavimo.

Na Veliki četvrtak Fra Josip Župan obredom pranja nogu i Getsemanskom vurom(Svetim satom) uveo je našu župu u trodnevnu Uskršnju pripravu za naš najveći blagdan.

Župnik je po uzoru na Isusa Krista dvanaestorici župljana oprao noge te smo na kraju obrada getsemanskom vurom završili obred velikog četvrtka.

Na Veliki Petak i dan muke Gospodnje Isus je osuđen i umro na Križu. Isus je umro kako bi mi mogli živjeti. Isus je svojom smrću otkupio i sve naše grijehe.

Veliki petak spomendan je Isusove muke i smrti. Na ovaj se dan kršćani diljem svijeta sjećaju Isusove teške i nasilne osude, muke i same smrti na križu. Ovo je jedini dan u godini kada nema slavlja svetog misnog otajstva. Naime, sveta je misa nekrvna žrtva Isusa Krista, a na taj je dan sam Isus Krist bio žrtvovan na žrtveniku križa i prinio Ocu sama sebe kao otkupninu za mnoge, tj. krvnu žrtvu. Stoga Katolička Crkva taj dan ne slavi misnu žrtvu. Veliki petak zajedno s Velikim četvrtkom i Velikom subotom čini Vazmeno trodnevlje.

Na veliku subotu crkva je bila otvorena cijeli dan kako bi vjernici mogli posjetiti Isusov grob i tamo se pomoliti te na taj način odati počast umrlom Isusu koji je toliku bol trpio za sve nas.

Bdijenje na veliku subotu Fra Josip započeo je blagoslovom ognja i Uskršnje svijeće.Tako smo bdijenjem ušli u sam blagdan Uskrsa, koji smo danas proslavili svetom misom u prepunoj crkvi na čakovečkom jugu.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu.

Prvog dana u tjednu rano ujutro, još za mraka dođe Marija Magdalena na grob i opazi da je kamen s groba dignut. Otrči stoga k Šimunu Petru i drugom učeniku, kojega je Isus ljubio, pa im reče:/Uzeše Gospodina iz groba i ne znamo gdje ga staviše,/

Uputiše se Petar i onaj drugi učenik i dođoše na grob. Trčahu obojica zajedno,ali onaj drugi učenik prestignu Petra i stiže prvi na grob. Sagne se i opazi povoje gdje leže, ali ne uđe.

Uto dođe i Šimun Petar koji je išao za njim i uđe u grob. Ugleda povoje gdje leže i ubrus koji bijaše na glavi Isusovoj, ali nije bio uz povoje ,nego napose savijen na jednome mjestu.

Tada uđe onaj drugi učenik koji prvi stiže na grob i vidje i povjerova. Jer oni još ne upoznaše Pisma da Isus treba da ustane iz mrtvih.

Riječ Gospodnja.

Svim župljanima naše župe, grada Čakovca i cijelog Međimurja neka je sretan i blagoslovljen Uskrs!
(tekst i foto: Pavo Jazvić)