Svaki petak u Dječjem vrtiću “Pahuljica” je poseban

Naš moto u vrtiću “Pahuljica” je: “Djeca ne trebaju više igračaka, ona trebaju više avantura.” S. Mueller

Zato se cijeli tim u vrtiću brine da svakodnevno djeci boravak u vrtiću bude avantura. Posebno u petak, zadnji dan svakog tjedna u vrtiću.
Avanture djeluju pozitivno na rast i razvoj djeteta, stvaraju uspomene za cijeli život i daju djetetu pozitivnu sliku o sebi.
Djetinjstvo izgrađuje čovjeka, sretno djetinjstvo stvara sretnu odraslu osobu.
Ovaj petak u vrtiću je bio “Sportski petak”. Osmišljene su sportske aktivnosti s loptama, vijačama, kolutovima i drugim rekvizitima.
Djeca su uživala i zadovoljila svoju osnovnu potrebu za kretanjem.
“Djeca su poput vlažnog cementa. Što god padne na njih, ostavlja dojam na njih.” H. Ginott
Snježana Doničar Zadravec