SNIMATI ĆE SE PROMO FILM O GRADU MURSKO SREDIŠĆE – CIJENA 24 TISUĆE KUNA

Na 71. sjednici stručnog kolegija gradonačelnika koja je održana danas (17.12.2014.) prihvaćena je ponuda firme „Reci da“ d.o.o. iz Čakovca za izradu promo filma za Grad Mursko Središće u iznosu od 24.300,00 kn plus PDV za 300 DVD kompleta.

U cijenu je uključena izrada scenarija, analiza i prikupljanje arhive, oblikovanje i uređivanje ulaznih tekstova, prijevod teksta za titlovanje na engleski, snimanje kadrova prema scenariju, montaža i izrada promo filma u trajanju do maksimalno 15 minuta, izrada autorske glazbe, isporuka videa u HD rezoluciji pogodnoj za gledanje na web stranicama.

Promo film treba biti završen i dostavljen najkasnije do Dana Grada Mursko Središće 14.05.2015. godine, a plaćanje istog biti će po rebalansu gradskog proračuna 2015. godine, nakon čega je moguća i dodatna narudžba promo filma na USB formatu. (rt)