Skupština Likovne republike

Jučer, 27.2.2021.godine  Likovna republika održala je svoju Izbornu i redovnu Skupštinu u Svetom Martinu na Muri. Bilo je prisutno sedmero članova od četrnaest, tako da smo imali taman kvorum. Ostali članovi su radi mjera u vezi COVIDa 19 bili spriječeni doći, jer neki bi morali prelaziti državnu granicu. No, čuli smo se telefonskim putem, a neki su napisali što misle. Zahvaljujem se svim članovima na novom mandatu od četiri godine i povjerenju koje imaju u mene kao predsjednicu  i ekipu koja vodi udrugu. Jednoglasno smo svi odabrani, što nam daje snagu da se još više potrudimo u ostvarivanju naših zajedničkih ciljeva.

Dopredsjednik je Marijan Petković, tajnik Mladen Palić, Upravni odbor čine Marijana Ivančov, Biserka Sobočan, Palić Mladen, Petković Marijan i Petković Milena. Nadzorni odbor: Petković Rajko za predsjednika i za članove: Ivana Koškanac i Danijel Jakopanec.

Likvidator: Milena Petković

Ove godine namjeravamo odraditi dva projekta, ukoliko to bude moguće. Dvije likovne kolonije, jednu međunarodnu za odrasle umjetnike i jednu mini koloniju s djecom u suradnji s Osnovnom školom Sveti Martin. Namjeravamo također održati likovne radionice s djecom, ali tamo na jesen kada počne nova školska godina.

Biti će još par izložbi, ako ih bude moguće realizirati. Veselimo se suradnji s Osnovnom školom Sveti Martin. Želim nam svima skupa dobro zdravlje i puno sreće da možemo sve zacrtano odraditi.

Milena Petković