RestaURAtori u knjižnicama

u Knjižnici „Nikola Zrinski“ Čakovec obilježava se nacionalni program
Godina čitanja programom RestaURAtori u knjižnicama, koji provode Udruga
URA i Hrvatsko restauratorsko društvo.
Izlaganje u okviru programa RestaURAtori u knjižnicama održat će se
04.10.2021. u  18:00 sati u multimedijalnoj dvorani Knjižnice, a povodom
Europskog dana konzervacije-restauracije, koji se obilježava 14. 10.
Naslov izlaganja: Što šteti umjetninama?  razgovor o knjigama:
• Rhiannon Clarricoates, Helen Dowding, Alexandra Gent: Colour
change in paintings, Archetype.
• David Pinniger:Pest management in Museums, Archives and Historic
Houses, Archetype.
Predavačica: Maja Sučević Miklin, doc. mag. art.

RestaURAtori u knjižnicama
Program RestaURAtori u knjižnicama sufinanciran je sredstvima
Ministarstva kulture i medija kao program koji potiče čitanje i razvoj
čitateljske publike u Republici Hrvatskoj u 2021. godini.
Udruga URA kao nositelj programa na inventivan način povezuje
knjižničarsku djelatnost s područjem zaštite kulturne baštine.
Partnerima na programu, restauratorima Hrvatskog restauratorskog
društva, putem usluge međuknjižnične posudbe pribavljena je stručna
literatura iz područja konzervatorsko restauratorske djelatnosti,
promovirajući  tako  široj javnosti tu knjižničarsku uslugu.
Poseban cilj programa RestaURAtori u knjižnicama ostvaruje se susretima
restauratora i građana, neposrednih korisnika knjižnica uključenih u
program. Na susretima se promovira stručna literatura a predavanja su
prilagođena široj publici i nadasve korisna vlasnicima umjetnina ili
starih predmeta. Tako se edukacijom o zaštiti, očuvanju i obnovi
umjetnina i starih predmeta građanima približava sama
konzervatorsko-restauratorska djelatnost i u konačnici podiže svijest o
trajnoj važnosti baštine.
U sklopu provedbe Projekta građani imaju prilike vidjeti Izložbu postera
članova Hrvatskog restauratorskog društva i partnerskih strukovnih
udruženja iz inozemstva.
Organizatori programa su URA – Udruga učenja, rada i aktivnog građanstva
i HRD – Hrvatsko restauratorsko društvo.
Udruga URA osnovana je početkom 2014. godine kako bi svojim
aktivnostima, putem edukativno-kreativnih radionica i susreta oplemenila
svakodnevicu svojih članova i korisnika. Volonterskim doprinosom članovi
različitih profesija kreiraju zanimljive i poticajne sadržaje kojima su
kultura i umjetnost najčešća poveznica. Aktivnosti udruge su posebno
usmjerene na djecu i osobe treće životne dobi.
HRD – Hrvatsko restauratorsko društvo osnovano je 1994. godine u Zagrebu
kao strukovna udruga konzervatora-restauratora koji djeluju na području
Republike Hrvatske.
Udruga okuplja konzervatore-restauratore koji rade u privatnom sektoru,
one zaposlene u središnjoj državnoj službi za
konzerviranje-restauriranje, muzejsko-galerijskim ustanovama,
knjižnicama i arhivima te na sveučilištima.
HRD je od 2014. član Europske konfederacije
konzervatorsko-restauratorskih udruga (ECCO).

Željka Hatvalić Strahija
dipl.bibl.
Informator na Općem odjelu