PROSLAVA DANA SVETE LUCIJE U ŽUPI MURSKO SREDIŠĆE

Danas na dan Svete Lucije u župi Mursko Središće održana je sveta ispovijed kao priprema za nadolazeće blagdane i klanjanje presvetom tijelu Isusovom.

Sve je započelo misom zornicom, a nastavljeno misom u 11 sati nakon koje je slijedila ispovijed koju je predvodio kapelan iz Nedelišća Tihomir Ciglarić sa svećenicima iz okolnih župa.

Ovaj svečani program popratio je crkveni zbor na čelu sa orguljašicom Sabo Danijelom i ostalim članovima koji su svojim pjesmama uljepšali kompletan ugođaj. Svečanosti se nastavljaju tijekom današnjeg dana.

(tekst i foto Anđelko Jurak)

luci 1

luci 2

luci 3

luci 5

luci 6