Projekt  Cross-Cultural Tool-Kit temelj za još bolju buduću suradnju gradova Murskog Središća(HR) i Lentija(HUN)

Projekt Cross-Cultural Tool-Kit (HUHR/1901/3.1.2./0159 from the Interreg V- A Hungary-Croatia Co-operation Program 2014-2020) u protekle je dvije godine podigao kulturni standard gradova Mursko Središće i Lenti, međutim, još je važnije što je on i temelj za buduću kulturnu suradnju i nove projekte. U to je svrhu izrađena i strategija kulturne komunikacije kojom je predviđena i najavljena i buduća suradnja. Osim zajedničkih kulturnih manifestacija koje su se provodile i kroz ovaj projekt, naglašen je veliki pontecijal u vidu interpetacije industrijske baštine gradove, interpretaciji feudalne baštine, kao i zajedničkoj prezentaciji prirodnih vrijednosti. U tu će svrhu po završetku projekta biti oformljeno i zajedničko kulturno tijelo sa zadatkom održavanja zajedničkih kulturnih proizvoda.

(GMS)