Poziv na proštenje Velike Gospe u Svetom Martinu na Muri

U župi sv. Martina biskupa slavimo 15. kolovoza veliko proštenje VELIKE GOSPE. U župnoj crkvi nalazi se pokrajni oltar Majke Božje, zato i slavimo proštenje VELIKE GOSPE.

Svi  ste pozvani  na proštenje!

Svečana koncelebrirana sveta misa slavi se u parku župnog dvora u 11 sati. Misu predslavi  mons. Antun Perčić, generalni vikar naše biskupije i arhiđakon Međimurja.

Dobro došli!

Ivan Herceg, župnik