Poziv na izložbu „Sport i sportska rekreacija Roma u Međimurju“

Čast i zadovoljstvo nam je pozvati Vas na IZLOŽBU na temu

„SPORT I SPORTSKA REKREACIJA ROMA U MEĐIMURJU“

 koja će biti u Čakovcu,  Zgrada Scheier, izložbeni prostor (prizemlje), dana, 06.05.2022. g. (petak) u 10,00  sati.

Na izloži će biti likovni i literarni radovi romske djece koje pohađaju osnovne škole u Međimurju te fotografije na kojima se nalaze Romi koji su sudjelovali u raznovrsnim tjelesnim aktivnostima.

Nadamo se da ćete svojim prisustvom uveličati otvorenje ove izložbe koja je organizirana po programu obilježavanja Međimurje Europska regija sporta 2022.

 

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Foto: Tin Tomanić