Povijesni uspjeh Ogranka Matice hrvatske – u Čakovec stigle tri Zlatne povelje!

Danas, 28. listopada, u Maloj dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu održana je Glavna skupština Matice hrvatske na kojoj su čakovečki ogranak zastupali predsjednik Zoran Turk te članovi predsjedništva Darinka Kiš-Novak i Đuro Bel. Kao što je običaj i svake godine, na skupštini su dodijeljene nagrade za rad najuspješnijih ogranaka u protekloj godini.

Iako ni dosad gotovo nije prošla godina u kojoj ne bi bio nagrađen, ove je godine Ogranak Matice hrvatske u Čakovcu postigao povijesni uspjeh – naime, Zlatnu povelju Matice hrvatske, nagradu dodjeljivanu autorima, pojedincima i ustanovama zaslužnima za razvoj Matičina rada i ugleda, dobila su sva tri kandidirana izdanja!

Prvo od nagrađenih izdanja je „Rječnik govora Kotoribe“ autora Ane Jauk i Đure Blažeke, kao kapitalno djelo hrvatske dijalektologije, nastalo kao rezultat petnaestogodišnjeg skupljanja i obrade građe, čime su još jednom potvrđeni i značaj govora Kotoribe kao zaštićenoga nematerijalnog kulturnog dobra, ali i briga Matice hrvatske za očuvanje hrvatskih narječja i bogatstava lokalnih izričaja.

Nagrađena je i monografija „Stoljeće bolnice u Čakovcu 1922. – 2022.“ autora Zorana Turka i Mirne Ladašić Turk, odnosno glavnog urednika Svena Pala, nastala bliskom suradnjom Ogranka Matice hrvatske u Čakovcu i Županijske bolnice Čakovec, čiji su liječnici i djelatnici i sami sudjelovali u pisanju dijelova knjige posvećenih svojim odjelima. Naposljetku, treću Zlatnu povelju dobila je i antologijska zbirka pjesama Zvonka Kovača „Jučer je bilo sutra“, kao djelo u kojem je prikazan autorov umjetnički životni put od modernih i postmodernih djela do klasičnijih stihovanih pjesama.

Ovaj niz nagrada, kojima je potvrđeno mjesto čakovečkog Ogranka Matice hrvatske među najaktivnijim i najuspješnijim Matičinim ograncima u zemlji, odraz je iznimnog truda unijetog u sve faze izrade nagrađenih izdanja, od autorskog rada do njihovog dizajna i tiska te ovom prilikom Ogranak Matice hrvatske u Čakovcu još jednom zahvaljuje svim suradnicima uključenima u svaki od navedenih nakladničkih projekata, a posebice Međimurskoj županiji i Gradu Čakovcu na kontinuiranoj financijskoj potpori bez koje većina ovih izdanja ne bi bila moguća.

Naravno, takav uspjeh ujedno je i poticaj na daljnje napredovanje, za koje vjerujemo da neće izostati. Ogranak Matice hrvatske u Čakovcu tijekom ove je godine objavio već pet novih izdanja, od kojih je većina od iznimnoga kulturnog i povijesnog značaja koji nadilazi granice našeg djelovanja, dok se u pripremi nalazi još nekoliko djela koja će također pokriti značajne aspekte međimurskoga, ali i šireg krajobraza te poslužiti na ponos i korist ne samo članovima Ogranka, već i svim stanovnicima Međimurske županije pa i čitave Republike Hrvatske.

Ogranak Matice hrvatske u Čakovcu