OKOLIŠ CENTRA ZA KULTURU DOBIVA KONTURE

U tijeku je uređivanje okoliša ispred novog Centra za kulturu u Murskom Središću koji polako poprima konture svojeg budućeg izgleda. Tako je popločen prilazni dio sa zapadne strane i uokviren prostor za hortikulturu, a urediti će se i malo parkiralište za potrebe gradskih djelatnika.

Radove izvodi firma Team d.o.o i oni vrijede 650.000 kuna. Još ostaje da se uredi unutrašnjost dvorane i ulaz s istočne strane. Na kraju će se postaviti klima, akustika, uvesti grijanje te spustiti strop, a radovi se procjenjuju na 1.500.000 kuna. Novčana sredstva osigurao je Grad Mursko Središće, Ministarstvo kulture i Međimurska županija. (rt)

SAM_3304