ODLUKE SREDIŠĆANSKOG PJESNIKA VLADIMIRA VARŠIĆA – BOBIJA

O našem sugrađaninu Vladimiru Varšiću-Bobiju pisali smo u siječnju ove godine kada smo ga predstavili kao pjesnika i objavili neke njegove pjesme. Za one koji su zaboravili ili možda taj članak nisu pročitali kažimo da je Bobi umirovljeni učitelj kojeg se rado sjećaju mnoge generacije kojima je predavao što se vidjelo i iz mnogobrojnih lijepih i pozitivnih komentara koje su čitatelji ostavljali na kraju teksta.

O njemu smo rekli da je bio sportaš, poznati glazbenik, a sada i pjesnik čije su neke pjesme uglazbene i postale vrlo popularne. Od Bobija smo dobili još neke njegove pjesme koje rado objavljujemo i to u dogovoru s njim, skenirane i u izvornom obliku. U razgovoru smo saznali da priprema svoju prvu zbirku pjesama za koju traži izdavača, a razmišlja i o tome da knjigu izda u vlastitoj nakladi. Nadamo se da će Bobi uskoro objaviti svoju prvu zbirku pjesama na bilo koji način, a mi mu u tome želimo puno uspjeha. (rt)

02b

img347

img348

img349

img350

img351

img352

img353

img354

img355

img356

img357

img358

img359

img360

img361

img362

img363

img364

img365