OBNOVOM KROVIŠTA POČELA SANACIJA ETNO KUĆE U GORNJEM KRAJU

Grad Mursko Središće dobio je 2014. godine temeljem ugovora o darovanju zemljište u Gornjem kraju na kojem se uredilo košarkaško igralište, dječje igralište, piknik park i drugi pripadajući sadržaji. Odmah do tog zemljišta nalazi se stara kuća sa zidanim i kalijevim pećima koja bi se mogla obnoviti i pretvoriti u nekadašnju rudarsku ili etno kuću koja bi pružala turističke sadržaje.

Grad je tu kuću kupio za 23.000 eura i ovih dana započela je njena sanacija. Prvo je na red  došlo krovište koje se sada obnavlja, a nakon njega slijede i drugi potrebni radovi. Mursko Središće bi tako već sljedeće godine moglo dobiti svoju prvu kuću-muzej koja bi vjerno govorila o životu rudara u okviru njegove obitelji.

(rt, foto GMS)

IMG_1101