Nova premijera MAKAMUS-a: Očem sunce, nečem kmicu!

Premijera bu! Se se zna: 15. lipnja 2019. u 19:00h. CZK Rudar, Mursko Središće.

(Ivan Goričanec)