Na čakovečkom Jugu u župnoj crkvi Sv. Antuna Padovanskog proslavljen je blagdan Pepelnice ili Čiste srijede

Danas na Čistu srijedu ušli smo u korizmeno vrijeme. Na čakovečkom Jugu u župnoj crkvi Svetog Antuna Padovanskog proslavljen je blagdan Pepelnice ili Čiste srijede. Svetu misu sa obredom pepeljenja predvodio je fra Vedran Kos.

Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju:

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Pazite da svoje pravednosti ne činite pred ljudima da vas oni vide.Inače nema vam plaće u vašeg Oca koji je na nebesima. Kada dakle dijeliš milostinju, ne trubi pred sobom, kako to po sinagogama i ulicama čine licemjeri da bi ih ljudi hvalili. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. Ti naprotiv, kada daješ milostinju — neka ti ne zna ljevica što čini desnica, da tvoja milostinja bude u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti! Tako i kad molite, ne budite kao licemjeri. Vole moliti stojeći u sinagogama i na raskršćima ulica da se pokažu ljudima. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. Ti naprotiv, kad moliš, uđi u svoju sobu, zatvori vrata i pomoli se svomu Ocu koji je u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti.

I kad postite, ne budite smrknuti kao licemjeri. Izobličuju lica da pokažu ljudima kako poste. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću.

Ti naprotiv, kad postiš, pomaži glavu i umij lice da ne zapaze ljudi kako postiš, nego Otac tvoj, koji je u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti.«

Riječ Gospodnja!

Pepelnicom ili Čistom srijedom započinjemo četrdesetodnevni korizmeni hod do Uskrsnuća Kristova. Prilika je to da još jednom iznova krenemo ispočetka zajedno s Isusom u pustinje vlastitih života. Da pođemo duboko u prostore vlastite nutrine, u prostore srca i dopustimo Isusu da nas po Duhu Svetomu čisti i mijenja. Riječima ‘sjeti se čovječe da si prah i da ćeš se u prah vratiti’ i ‘obrati se i vjeruj Evanđelju’ poziva nas Crkva da presložimo ljestvicu prioriteta u svome životu i stavimo Boga na njezin vrh. Da shvatimo koliko smo krhki pred  Bogom i kako su dani našega života kratki i izbrojani. Zato nas sveta Majka Crkva iz godine u godinu budi u ovom proljetnom vremenu, kada se i priroda budi i oživljuje, da se trgnemo iz uspavanosti i rutine koju nam nameće ovaj svijet te da radikalno krenemo s Kristom pobjeđivati sve kušnje i prepreke u životu. Znajući da nam je na kraju bitke pobjeda zajamčena jer je prvi kroz nju prošao sam Sin Božji Isus Krist koji nas poziva da uskrsnemo s Njim na novi život; život ljubavi i mira, život pravde i istinske slobode koji On daje onima koji ga ljube već ovdje na zemlji, a čiju ćemo puninu uživati čitavu vječnost u Nebu.

Mir s Vama!

(Tekst i foto: Pavo Jazvić)