Ministranti branjem kestena pomažu djelovanje župnog Caritasa u župi Nedelišće

U subotu 15. listopada ministranti župe Presvetog Trojstva u Nedelišću zajedno sa župnim vikarom vlč. Andrijom Botkovićem brali su kestene za potrebe župnog Caritasa.

Navečer su sve te kestene stavili u manje vrećice, a u nedjelju 16. listopada poslije svetih misa vjernici su mogli uzeti kestene i dati dobrovoljne priloge za potrebe župnogCaritasa.

Prikupilo se 3.748,00 kn.

Hvala ministrantima, župnom vikaru vlč. Andriji Botkoviću i svim ljudima dobre volje koji su svojim prilozima pomogli župnom Caritasu.

Ivan Herceg, župnik