MATIJA VARGA I KRUNOSLAV BEDI Digitalni stripovi u okviru multimedijskog projekta

Doc. dr. sc. Matija Varga i dr. sc. Krunoslav Bedi iz Sveučilišta Sjever i Graditeljske škole Čakovec su istraživanjem na temu: „Digitalni stripovi u okviru multimedijskog projekta“ dali definicije multimedije, digitalizacije te su prikazali pojedine stripove u digitalnoj formi. Anketnim istraživanjem su prikazali rezultate o tome: (1) koliko se ispitanicima sviđao nastavni proces crtanja i digitalizacije stripova unutar predmeta medijske prezentacije, (2) je li lakše i učinkovitije prema mišljenju ispitanika crtati strip grafičkim tabletom ili olovkama na papiru, (3) koji je ispitanicima dio nastavnih tema iz predmeta medijske prezentacije bio najzanimljiviji, (4) jesu li ispitanici utrošili više vremena unutar nastavnog procesa za osmišljavanje priče (u svrhu crtanja stripa) ili za  crtanje stripa, (5) koji način je za ispitanike praktičniji kod izrade digitaliziranih stripova tj. konačne digitalizacije strip crteža.

Cilj rada koji je ostvaren odnosi se na prikaz rada (stripova) učenika kao rezultata koji je izašao iz nastavnog procesa. Također autori su izdvojili kako je preduvjet za sudjelovanje u ovakvom projektu izvrsno poznavanje multimedijskih projekata. Učenici su u sklopu multimedijskih projekata također stekli znanja za sudjelovanje u projektu koji je dio medijskih prezentacija te su u konačnosti bili nagrađeni za realizaciju projekata gdje je bitno motivirati sve sudionike realizacije. Isto tako stripove svrstavamo u modernu umjetnost. Modernizaciji umjetnosti doprinosne stripovi koji su nacrtani grafičkim tabletom tj. ulaznom jedinicom računala u informatičkom smislu riječi. Dakle, informatika ima primjenu u svim područjima pa tako i u umjetnosti što je dokazano i ovim radom. Također, istaknuli bi smo kako je rad recenziran i pozitivno ocijenjen kao odličan od strane recenzenata.

Doc. dr. sc. Matija Varga, mag. inf.