MAKAMUS izdao 4. broj svojih novina REVIJA

Revija je naše glasilo, naše vlastite novine, naš umjetnički magazin posvećen predstavi BAJKA O SUNCU. Tiska se u velikoj dimenziji, malo većem formatu od Međimurskih novina, 30 x 40 cm.

Stranice prekrivaju moćni kolori na kojima dominiraju lica naših glumica i glumaca iz najzanimljivijih dijelova predstave. 20 stranica! Pred vama je naslovnica. Javno predstavljanje i svečana podjela idu čim mahnitanje virusa smalakše. Coming soon!!!:—-)

(Ivan Goričanec)