KUD Mihovljan i Ogranak Matice Hrvatske u Čakovcu ugostili gradišćanske Hrvate

KUD MIHOVLJAN I OGRANAK MATICE HRVATSKE U ČAKOVCU UGOSTILI GRADIŠĆANSKE HRVATE NA PUTOVANJU „PO STAZAH NAŠIH STARIH“

U sklopu manifestacije „Po stazah naših starih“, višednevnog putovanja s ciljem povezivanja nekadašnje domovine i krajeva koje su naselili bježeći od osmanske prijetnje u ranome novom vijeku, Međimurje je danas, 11. srpnja, pohodila grupa gradišćanskih Hrvata iz općine Koljnof u blizini Šoprona u Mađarskoj. U Mihovljanu, kao posljednjoj postaji hrvatskog dijela puta, započetog kod Udbine nekoliko dana ranije, dočekao ih je i ugostio KUD Mihovljan, a organiziranju događaja pridružio se i čakovečki Ogranak Matice hrvatske.

Pozdravljajući u ime domaćina okupljene, predsjednik KUD-a Mihovljan Predrag Kočila i predsjednik Ogranka Matice hrvatske u Čakovcu Zoran Turk, istakli su identitetske, kulturne i duhovne veze gradišćanskih Hrvata s Hrvatima u matici-zemlji, kao i povezanost povijesnog jačanja hrvatskog identiteta u Međimurju sa selidbenim procesima koji su doveli i do nastanka hrvatske zajednice u Gradišću. U ime gostiju domaćinima se obratio Franjo Pajrić, nakon čega je uslijedio kratak kulturni program. Odjeveni u nošnje svog kraja, gradišćanski su Hrvati pred domaćinima izveli nekoliko tradicionalnih pjesama, jački, čije je stihove moguće uzeti i za geslo čitavog susreta – „Živili vi, živili mi, živilo bratinstvo!“

Budući da u Šopronu djeluje jedan od ogranaka Matice hrvatske za Hrvate van Republike Hrvatske, vrijedi za kraj istaknuti nadu kako će obostrano izražena želja za jačanjem suradnje vrlo skoro uroditi novim susretom i daljnjim upoznavanjem među sunarodnjacima.

Ogranak Matice Hrvatske u Čakovcu