Kapitalno djelo hrvatske pismenosti i kulture: Bratulić & Damjanović – HRVATSKA PISANA KULTURA

Monografija u tri sveska ‘Hrvatska pisana kultura’ akademika Josipa Bratulića i Stjepana Damjanovića rezultat je nastojanja da se pregledno i na jednom mjestu predstave najznačajniji tragovi hrvatske pisane kulture u povijesnoj vertikali u rasponu od trinaest stoljeća. Kronološki prikaz kulturne proizvodnje obuhvaća djela različita karaktera: najviše ih ima iz područja književnosti i jezikoslovlja, no zastupljeni su i relevantni teološki, pravni, povijesni, filozofski i leksikografski tekstovi.

Prvi svezak obuhvaća 200 najvažnijih djela hrvatske pisane kulture u razdoblju od 8. do 21. stoljeća, pisane hrvatskim, latinskim i staroslavenskim jezikom, odnosno latinicom, glagoljicom i ćirilicom. Zastupljeni su svi oblici pisane kulture: natpisi, grafiti, rukopisi, tiskane knjige, te različite vrste knjiga: misali, brevijari, evanđelistari, molitvenici, zbornici, statuti, rječnici, gramatike, enciklopedije, leksikoni i priručnici. U knjizi su obrađene stilske epohe srednjeg vijeka, humanizma i renesanse i baroka s prikazom povijesnih, političkih, kulturnih, književnih i jezičnih prilika na hrvatskim prostorima od 8. do 21. stoljeća.

Drugi svezak Hrvatske pisane kulture: izbor djela pisanih latinicom, glagoljicom i ćirilicom, obuhvaća period 18. i 19. stoljeća, tj. od razdoblja prosvjetiteljstva do moderne. Knjiga obuhvaća i najvažnije razdoblje novije hrvatske povijesti – narodni preporod. Predstavljen je s najvažnijim tekstovima koji svjedoče o važnosti, opsegu i snazi nacionalne integracijske ideologije. Knjiga završava razdobljem moderne i naznakom novog duha i senzibiliteta na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće.

Trećom knjigom Hrvatske pisane kulture akademici Josip Bratulić i Stjepan Damjanović nastavljaju s prezentacijom hrvatske pismenosti u vremenskom luku od 8. do 21. stoljeća. Cilj je ovog ambicioznog projekta predočiti svu šarolikost i sav raspon pisane kulture do naših dana. U treći svezak uvršteni su hrvatski pisani tekstovi iz 20. i 21. stoljeća, tj tekstovi nastali u vremenskom rasponu od razdoblja moderne – kada Hrvatska hvata priključak s istodobnim procesima u zapadnoeuropskoj kulturi i umjetnosti – do tekstova tiskanih na početku novog milenija.

(rt, foto: ilustracija)