Kanal v Hlapičini

Ove nedjelje, treće korizmene, dramska družina KUD-a MURA iz Murskog Središća zove vas u Hlapičinu. U društveni dom, 20. ožujka, točno u 19:00h dolaze gradonačelnica Blatograda, njezina tajnica i poglavarka za protokole i kulturu, grobar gradskog groblja, šefica oporbenog bloka Lideri i predstavnica naroda.

Intrigantnu i aktualnu, a često viđenu građansko-političku zbilju na hrvatskim prostorima, na vedar i otkačen način u predstavi „KANAL”, autora Božidara Glavine, uprizoriti će kultna imena murskosredišćanskog teatra Štefanija Žganec, Jelena Moharić, Mirjana Šoštarić, Marina Rajf, Melita Nađ i Josip Rob. Poziv se ne odbija jer se ignoriranje može „nagraditi” globokim kanalom i pred vašom lesom:—))))).

Ivan Goričanec