PRIOPĆENJE Javno online savjetovanje o smjernicama za unapređenje kulturne politike

U sklopu projekta “Nova javna kultura i prostori društvenosti” provodi se javno online savjetovanje o smjernicama za unapređenje nacionalne i lokalnih kulturnih politika koje se tiču infrastrukture za kulturne i društvene djelatnosti.

Pozivamo zainteresiranu javnost na uključivanje u javno savjetovanje o izrađenim preporukama za unapređenje javnih politika koje se tiču infrastrukture za kulturne i društvene aktivnosti. Mišljenje, iskustva i komentari javnosti bitni su nam za unapređenje samih smjernica i načina na koji komuniciramo njihov sadržaj prema donositeljima odluka kroz provedbu strukturiranih dijaloga i daljnje zagovaračke aktivnosti. Različite perspektive mogu nam poslužiti da bolje prepoznamo problematične točke, potencijalna unapređenja te procijenimo prioritete i zadovoljstvo izrađenim preporukama.

Komentari na izrađene smjernice podnose se putem google obrazaca za svaku pojedinu smjernicu zaključno do 5. rujna 2023. godine.

6 smjernica, zajedno s procjenama njihovog društvenog utjecaja, tematski su fokusirane na kulturne centre i društveno-kulturne centre, kao ključnu infrastrukturu za razvoj zajednica te ostvarivanje društvenih i kulturnih potreba zajednice. Smjernice su razvrstane u 6 kategorija koje pokrivaju različite aspekte bitne za razvoj kulturne politike.

U nastavku teksta nalaze se linkovi na dokumente smjernica i obrasce za unos komentara za svaku pojedinu smjernicu.

FINANCIRANJE I DIVERSIFIKACIJA SREDSTAVA

-> obrazac za komentiranje smjernice “Financiranje i diversifikacija sredstava”

KULTURNI I DRUŠTVENO-KULTURNI CENTRI U ZAJEDNICI

-> obrazac za komentiranje smjernice “Kulturni i društveno-kulturni centri u zajednici”

LOKALNA KULTURNA INFRASTRUKTURA I KORIŠTENJE PROSTORNIH RESURSA KULTURNE BAŠTINE

-> obrazac za komentiranje smjernice “Lokalna kulturna infrastruktura i korištenje prostornih resursa kulturne baštine”

RAZVOJ CENTARA U MANJIM ZAJEDNICAMA

-> obrazac za komentiranje smjernice “Razvoj centara u manjim zajednicama”

UNAPREĐENJE POLICY I ZAKONODAVNOG OKVIRA ZA DRUŠTVENO-KULTURNE CENTRE

-> obrazac za komentiranje smjernice “Unapređenje policy i zakonodavnog okvira za društveno-kulturne centre”

ZELENA KOMPONENTA I PROGRAMI SURADNJE DRUŠTVENO-KULTURNIH CENTARA

-> obrazac za komentiranje smjernice “Zelena komponenta i programi suradnje društveno-kulturnih centara”

***

Izvori:

https://www.clubture.org/novosti/javno-savjetovanje-o-smjernicama-za-javne-politike-koje-se-ticu-infrastrukture-za-kulturne-i-drustvene-aktivnosti

https://www.clubture.org/info/nova-javna-kultura-i-prostori-drustvenosti

https://kulturpunkt.hr/blic/kakvu-zajednicu-zelimo/

***

Projekt “Nova javna kultura i prostori društvenosti” nadovezuje se na postojeće suradnje organizacija koje su u svojim lokalnim sredinama inicirale proces uspostave društveno kulturnih centara na temelju sudioničkog upravljanja, a ovime se dodatno učvršćuje postojeća suradnja te širi na druge aktere, nove organizacije civilnog društva, akademsku zajednicu i lokalne kulturne institucije/kulturne centre. Kroz raznovrsne kapacitete geografski disperziranih partnera i njihovu povezanost s lokalnim zajednicama i organizacijama civilnog društva osigurava se slojevito promišljanje nove javne kulture i njene važnosti za društveni razvoj. Svrha projekta je stvoriti znanstveno utemeljenu podlogu za reformu kulturne politike koja će unaprijediti okvir za lokalne infrastrukture za kulturu i društvenost te omogućiti decentralizaciju, veću inkluzivnost i dostupnost te razvoj sudioničkog upravljanja.

Projekt “Nova javna kultura i prostori društvenosti” sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr

Nositelj projekta je Savez udruga Klubtura. Partneri u projektu su: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Institut za razvoj i međunarodne odnose, Savez udruga Kaoperativa, Platforma Doma mladih, Art radionica Lazareti, Savez udruga Molekula, Savez udruga Rojca, Kurziv – Platforma za pitanja kulture, medija i društva, Savez udruga Operacija grad, Platforma za Društveni centar Čakovec, Drugo more.

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Saveza udruga Klubtura.

Ana Abramović