HRVATSKA MITOLOGIJA – PREDSTAVLJANJE KNJIGE „SVETI TROKUTI“ U KNJIŽNICI „NIKOLA ZRINSKI“ U ČAKOVCU

Pozivamo Vas na predavanje i predstavljanje knjige Sveti trokuti u srijedu 3. prosinca 2014.g.u 18 sati u Knjižnici “Nikola Zrinski” Čakovec,
autori knjige su prof.emeritus Vitomir Belaj i dr. Juraj Belaj.
Na predstavljanju će osim autora sudjelovati mr.sc. Krešimir Krnic i Lidija Bajuk.

Knjiga Sveti trokuti – topografija hrvatske mitologije specifično je interdisciplinarno djelo na razmeđi znanstvene i znanstveno-popularne književnosti.
Znanstveno po svojoj metodologiji i pristupu, znanstveno-popularno po svojoj tematici i odabiru konkretnih zemljopisnih odrednica koje obrađuje,
ovo djelo daje sasvim novo tumačenje brojnih topografskih izraza u gotovo svim krajevima Hrvatske.
Istraživanja – etnološko antropološka, mitološka, lingvistička, povijesna i arheološka – koja su autori proveli, 
bacaju potpuno novo svjetlo na zemljopisno nazivlje širom Hrvatske i pokazuju, i ondje gdje to možda i nije na prvi pogled očito,
jasnu povezivost zemljopisnih točaka i nazivlja u prostoru, koja slijedi određeni obrazac na svim istraživanim područjima.
Osvjetljava se time na osobit način jedno razdoblje hrvatske, pa i šire slavenske, povijesti, koje inače nije zasvjedočeno u pisanim spomenicima.
No autori se ne zaustavljaju samo na strogo znanstvenom prikazu matematičkih odnosa u krajoliku (koji čine potku na kojoj se gradi bitna struktura knjige),
već svojom upućenošću u predajnu, etnografsku i arheološku građu daju i niz vrijednih i zanimljivih podataka o velikom broju naselja.
Gotovo da ne možemo zamisliti, županiju, općinu ili naselje u Hrvatskoj koji ne bi o svojemu kraju iz ove knjige saznali činjenice
 i moguće povijesne podatke potpuno nedostupne ili tek šturo dostupne u drugim stručnim ili znanstveno-popularnim knjigama. 

Željka Hatvalić Strahija
dipl.bibl./prof.
Informator na Općem odjelu