Dokumentarni film “Riznica Međimurja” prikazan na HRT 3

HRT 3 – DOKUMENTARNI FILM “RIZNICA MEĐIMURJA” BAŠTINSKI KOD ZEMLJE MED DVEMI VODAMI

Od postanka svijeta pa sve do danas, na prostoru između rijeka Mure i Drave živo pulsira Međimurje. Čine ga plodna i minijaturna polja, šume, livade, pašnjaci, vinorodni brežuljci i stotinjak naselja u kojima žive topli, srdačni i marni ljudi. Od pradavnih dana međimurskim selima, dolovima i bregima razliježe se međimurska popevka, piše se, sklada, stvara, oslikava, kinči, igra i pleše. Život u Međimurju bogatile su male i velike sitnice, stotine njih i nezamjetne oku čovjeka modernog vremena. Prolaskom vremena, za dana i blagdana, nastajale su iznimne baštinske vrijednosti utisnute u kulturni kod duha, uma i srca Međimurja.

Prikupljene sa svih strana zemlje med dvemi vodami, 2021. godine našle su svoj jedinstveni dom u Muzeju nematerijalne baštine „Riznica Međimurja”, u okrilju revitalizirane fortifikacije Staroga Grada Zrinski u Čakovcu. ESENCIJU NEMATERIJALNE KULTURE PEČATE ŽIVI LJUDI Prebogato kulturno nasljeđe Međimurja pod oznakom nematerijalna kulturna baština prije se nazivalo duhovnom baštinom, pučkim predajama, vjerovanjima, narodnim mudrostima i tradicijskim obrtima. Prikupljenim predmetima, materijalnom izričaju kulture, dodani su važni i zanimljivi podaci o njihovom postanku, uporabi, posebnostima koje su ga pratile, načinu izrade i njihovom izrađivaču. Priče o nematerijalnoj kulturi pečate živi ljudi, nositelji vještina. Dokumentarac „Riznica Međimurja” filmka je priča međimurske filmske grupe autora o kulturnom nasljeđu Međimurja, o muzejskim postavima i živim ljudima, nositeljima vještina.

Tekst: Ivan Goričanec Foto: Denis Perčić