Dječji vrtić “Dječja mašta” Čakovec u Erasmus+

Dječji vrtić Dječja mašta započeo je provođenje svog prvog Erasmus+ projekta pod nazivom Živjeti za učenje (Live2Learn).

Glavni cilj projekta je osuvremeniti kurikulum dječjeg vrtića Dječja mašta uvođenjem novih metoda i tehnika u svakodnevni rad, i to na tri ključna područja kojima će odgajateljice i ravnateljica poboljšati svoje jezične kompetencije, obogatiti vlastiti vokabular i steći samopouzdanje u korištenju engleskog jezika; razviti inovativne metode u kurikulumu i razvijati kompetencije cjeloživotnog učenja “učiti kako učiti” te razviti transverzalne kompetencije djece i odgajatelja uvođenjem kreativnih alata u svakodnevni rad dječjeg vrtića.

Projekt traje od 1.6.2023. do 31.5.2024. Unutar tog razdoblja planirana je realizacija ukupno 5 mobilnosti – sudjelovanja na tečajevima u inozemstvu koji će sudionice osposobiti za planiranje, kreiranje i evaluaciju inovacija u kurikulum dječjeg vrtića Dječja mašta. Ovaj projekt,  vrijednosti 10.291,00 eura, u potpunosti je financiran iz programa Erasmus+.

Prva od pet mobilnosti već je realizirana u periodu 24.9.-2.10.2023. u Kopenhagenu u Danskoj. Odgojiteljica Ivančica Treska na tečaju Mind Games at School: Enhancing Students’ Cognitive and Problem-Solving Abilities, imala je priliku učiti o kreativnosti, poticajnom okruženju kao i o STEM načinu pristupa radu. Istražila je inovativne pristupe odgoju i obrazovanju. Sudjelovanjem na tečaju naučila je kako koristiti digitalne alate za unošenje inovacija u predškolsku ustanovu. Osim stjecanja novih znanja i vještina, sudjelovanje na ovoj mobilnosti pružilo joj je priliku za proširenje profesionalne mreže i razmjenu iskustava sa kolegama iz Poljske, Portugala, Italije i Bugarske, što će doprinijeti uvođenju inovacija u odgojno-obrazovne metode u dječjem vrtiću “Dječja mašta”.

Julija Kukec