Aktivnosti Mješovitog zbora KUD-a “Mura” Mursko Središće

U nedjelju, 11. lipnja, održana je 23.  Smotra   pjevačkih zborova i vokalnih sastava Međimurske   županije. Organizator smotre je Zajednica kulturno umjetničkih udruga Međimurske županije, a smotra se već tradicionalno održala u Domu kulture u Svetoj Mariji. Nastupilo je 9 zborova i 8 vokalnih sastava koje je pratio selektor profesor Bojan Pogrmilović. Na smotri je u revijalnom programu sudjelovao i Mješoviti zbor KUD-a Mura Mursko Središće. Izveo je tri pjesme različitog karaktera:

Međimursku pjesmu „Ja sam stiha doškrebetal“ u obradi Dr. Vinka Žganca,  „Pejzaž 1“ Josipa Kaplana i tradicionalnu crnačku pjesmu  „Ja ne znam što je cvijet“. Svojim programom uspješno je predstavio svoj kulturno umjetnički amaterski rad i Grad Mursko Središće.

Mješoviti  pjevački zbor KUD-a Mura je u posljednja tri tjedna uspješno realizirao  tri  nastupa.

1.Susret zborova pod imenom ” Podravske note” u Ludbregu – 20. svibnja

2.Međimurske popevke u Nedelišću – 3. lipnja

3. Smotra pjevačkih zborova u Svetoj Mariji – 11. lipnja

Očekuje nas još zajednički  nastup svih sekcija KUD-a Mura u Nardi  24. lipnja. Nastupom  na  manifestaciji „Ljeto uz Muru“  završava  jedno  lijepo  razdoblje  rada Mješovitog pjevačkog zbora KUD-a Mura u prvom dijelu  2023. godine.

Tekst napisala: voditeljica i dirigentica zbora  Marijana Trstenjak