5 G – izložba pet hrvatskih i slovenskih grafičara u Muzeju Međimurja Čakovec

U srijedu, 25. listopada, u Izložbenom salonu Muzeja Međimurja Čakovec bit će upriličena izložba pet hrvatskih i slovenskih grafičara koji će izložiti radove u dubokom i visokom tisku, digitalne printove i art knjige-objekte. Izložba nosi simboličan naziv „5G“, bit će otvorena do 5. studenoga, a svečano otvorenje zakazano je za 18 sati.  

NEVENKA ARBANAS (Batina,1950.) diplomirala je grafiku na zagrebačkoj  Akademiju likovnih umjetnosti u klasi prof. Alberta Kinerta 1975. kod kojega je završila i poslijediplomski studij grafike 1977.  i stekla naziv magistra za područje grafičkih izraza. Usavršavala se u Parizu i Pragu (S.W. Hayter; L. Čepelak). Do danas je  održala šezdeset samostalnih izložbi. Objavila je niz grafičkih mapa, bibliofilskih izdanja i petnaest rješenja poštanskih maraka. Autorica je knjiga Grafičke tehnike (1999.)  i sveučilišnog udžbenika  Grafičke tehnike dubokog tiska(2016.)  Izlagala je na šezdeset samostalnih i brojnim skupnim izložbama u zemlji i inozemstvu.  Dobitnica je brojnih nagrada i priznanja. Radi kao redovni profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Nevenka Arbanas danas je među najvažnijim grafičarima naše suvremene likovne scene. Poznata je njezina sklonost eksperimentu i velikom formatu, a imali smo prigodu upoznati je na izložbi u čakovečkom Muzeju  2008.

IGOR KONJUŠAK  (Zagreb,1957.) završio je Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu  na odjelu grafike u klasi prof. Dževada Hoze, a 2012.  magistrirao je kod  istog profesora. Doktorirao je 2016. u klasi prof. Ivice Šiška na zagrebačkoj ALU. Sudjelovao je u izvedbi  dva dugometražna animirana filma Čudesna šuma i Čarobnjakov šešir za Croatia film. Od 1988. do 1996. dizajnira kristalne proizvode za jednu tvornicu stakla. Izlagao je na preko dvadeset samostalnih izložbi i tristotinjak skupnih u Hrvatskoj i inozemstvu. Objavio je dvadeset grafičkih mapa. Monografija Ive Šimat Banova o I. Konjušaku tiskana je 2008. u izdanju splitskog Brevijara. Član je HDLU-a Zagreb. Zaposlen je na zagrebačkoj Akademiji likovnih umjetnosti. Ovaj umjetnik inzistira na likovnim vrijednostima koristeći tradicionalna grafička znanja i interpretirajući ih u duhu geometrijske apstrakcije. Njegove smo radove imali priliku vidjeti u čakovečkom muzeju  na izložbi sa bosanskohercegovačkom grafičarkom Marinom Finci 2015.

MIA VUČIĆ  (Zagreb,1981.)  diplomirala je studij dizajna pri Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu 2005.. Zavrsila je poslijediplomski specijalisticki studij grafike na zagrebačkoj Akademiji likovnih umjetnosti 2010. u klasi prof.Nevenke Arbanas.  Od 2012. predaje predmet Crtanje za buduće arhitekte na Učilistu Trinom. Izlagala je na nekoliko samostalnih i brojnim skupnim izložbama u u domovini i inozemstvu. Za svoj rad nekoliko je puta nagrađena. Članica je HDLU-a. Mia Vučić dizajnirala je katalog, pozivnicu i plakat  za ovu izložbu.

JOŽICA MEDLE (Novo Mesto,1959.).  Diplomirala je na visokoj stručnoj Školi za crtanje i slikanje u Ljubljani. Posljednjih deset godina se uz  slikarstvo  posvetila i grafičkim tehnikama te je trenutno doktorandica na Odjelu za grafiku Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu. Imala je pedeset samostalnih i brojne skupne izložbe. Inicijatorica je i voditeljica  likovne kolonije u Šentjerneju te prva predsjednica i suosnivačica Društva likovnih umjetnika Dolenjske. Živi i radi kao samostalna umjetnica u Šentjerneju.

JANKO ORAČ (Celje, 1958.), grafičar i slikar, diplomirao je 1997. na  visokoj stručnoj Školi za crtanje i slikanje u Ljubljani kod prof. Dušana Kirbiša. Postdiplomski studij grafike završio je 2016. na zagrebačkoj Akademiji likovnih umjetnosti kod prof. N. Arbanas. Samostalno je izlagao više od šezdeset puta i primio brojna priznanja za svoj rad.  Objavio je pet grafičkih mapa.  Ima status samostalnog umjetnika i član je Saveza društava slovenskih likovnih umjetnika. Začetnik je i voditelj slikarskih kolonija Novomeški likovni dnevi , Zibika-Tinsko i Valvasorjevi mednarodni grafični dnevi. Živi i stvara u Novom Mestu i Zibiki.

Predgovor za katalog ove izložbe napisala je dr. Ines Vodopivec, koja će izložbu i otvoriti. Ova ugledna slovenska kulturna djelatnica voditeljica je knjižničnog i informacijskog sustava slovenskih novih sveučilišta, a dugi niz godina radi kao istraživač na međunarodnim i nacionalnim projektima digitalnih humanističkih i kulturnih dobara. Urednica je znanstvenih časopisa te autorica više izložbi. Objavila je više znanstvenih članaka i monografiju o knjižnoj grafičkoj umjetnosti u 16. stoljeću. Ima interdisciplinarno obrazovanje na području informacijske znanosti, knjižničarstva, filozofije i povijesti umjetnosti. Doktorirala je  iz područja povijesti umjetnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani 2012. godine i dobitnica Prešernove nagrade za istraživački rad.

(Erika Nađ Jerković)