ZA SANACIJU HRASTINKE 4 MILIJUNA KUNA

Koristeći svoje pravo da kao vijećnik postavi pitanje gradonačelniku, predsjednik Gradskog vijeća Grada Mursko Središće Miljenko Cmrečak na zadnjoj sjednici upitao je Dražena Srpaka što je sa sanacijom odlagališta otpada Hrastinka? Rekao je da se prije 5-6 godina o tome intenzivno razgovaralo, a na Gradskom vijeću je donijeta odluka da se projekt sanacije ustupi tvrtki Piškornica. Zanima ga u kojoj je to fazi s obzirom da već dugo o tome nisu date nikakve informacije.

Gradonačelnik Srpak odgovorio je da je skoro gotova izrada lokacijske dozvole. Postojeći projekti nisu bili usklađeni s EU, a iz projekta je ispalo reciklažno dvorište pa se i to moralo promijeniti. Usporedno se radi i glavni projekt. Istaknuo je da su u cijeloj Hrvatskoj na tome prošli samo „Hrastinka“ Mursko Središće, Ludbreg i „Šljivici“. Do 1. lipnja cijeli bi postupak trebao biti dovršen i morao bi nam biti uručen ugovor od strane Ministarstva zaštite okoliša. Ove godine te bi novce morali dobiti i potrošiti. Naš je trošak tu nula kuna, a cijeli projekt iznosi 4 milijuna kuna, završio je s obrazlaganjem Srpak.

(R. Tomanić)