UREDITI ĆE SE ZVIREK I CUREK U SKLOPU MURSKO-RUDARSKOG PARKA ! (foto Tin Tomanić)

 

 

 

 

        Obavijest o odobrenom projektu Mursko-rudarski park

 

 

          Poštovani,

 

         Obavještavamo Vas da je Grad Mursko Središće kandidirao Ministarstvu turizma Republike Hrvatske projekt Mursko-rudarski park, temeljem „Programa poticanja razvoja turizma na turistički nerazvijenim područjima u 2013.godini“, te da je projekt odobren.

 

         Na temelju Odluke o odabiru projekata i dodjeli bespovratnih sredstava od 19. srpnja 2013. Ministarstvo će Gradu Mursko Središće za sufinanciranje projekta dodijeliti bespovratna sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna ( slovima: pedesttisućakuna), za uređenje prirodnih izvora vode Zvirek i Curek te nadstrešnice, paviljona i ružičnjaka.

 

         Obavještavamo Vas da se radi na realizaciji istog.

 

 

         S poštovanjem,

 

 

 

 

 

 

                                                                                      GRADONAČELNIK:

                                                                                                              Dražen Srpak

 

ODREĐEN JE I ROK OBROČNE OTPLATE DUGOVANJA GRADU !

                          

 

                                                                                  

                                                                                                                                                        

JAVNI  POZIV

za podnošenje zahtjeva za obročnu otplatu dugovanja

prema Gradu Mursko Središće

           

 

            Poštovani

 

            Grad Mursko Središće poziva sve građane i pravne osobe da se jave u gradsku upravu radi iskorištavanja mogućnosti obročne otplate duga komunalne naknade i ostalih dugovanja prema gradu. Upravni odjel za financiranje, proračun društvene djelatnosti i socijalnu skrb Grada Mursko Središće prema odluci gradonačelnika odobrava obročno plaćanje zaostalog dugovanja komunalne naknade i ostalih dugovanja prema gradu uz predočenje garancije plaćanja – potpisana izjava o obročnoj otplati, ovisno o iznosu duga prema slijedećim kriterijima: 

 

          dugovanja do 500,00 kuna                            na 3 obroka

          dugovanja do 1.000,00 kuna                         na 6 obroka

          dugovanja do 1.500,00 kuna                         na 8 obroka

          dugovanja iznad 1.500,00 kuna                    broj obroka dogovara se sa strankom uz                                                                  odobrenje gradonačelnika

 

            Pravnim osobama i građanima koji se odazovu na ovaj poziv i potpišu izjavu o obročnoj otplati duga, Grad Mursko Središće za vrijeme redovite otplate duga neće pokretati postupke ovrhe te će se na taj način izbjeći daljnji nepotrebni troškovi.

            Zahtjevi za obročnu otplatu duga komunalne naknade i ostalih dugovanja prema gradu se zaprimaju do 01. listopada 2013. godine nakon čega će se pristupiti prisilnoj naplati. 

 

            S poštovanjem

 

UMurskomSredišću, 01. kolovoza 2013. godine      

 

 

 

 

                                                                                              GRADONAČELNIK:

                                                                                              Dražen Srpak