U TIJEKU SU RADOVI NA IZGRADNJI NOVOG ANTENSKOG STUPA

Grad Mursko Središće je 06. kolovoza 2015.g. od Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije zaprimio prijavu o početku građenja novog antenskog stupa pokretnih komunikacija na lokaciji  pokraj Županijske ceste Mursko Središće – Selnica – Prekopa, na izlazu iz Murskog Središća prema Selnici.

Radovi na izgradnji atenskog stupa, visine 60 m,  te smještaja radijske opreme upravo su u tijeku, a obavlja ih Ericsson Nikola Tesla Servisi d.o.o. iz Zagreba.

Nakon završetka izgradnje novog antenskog stupa postojeći, koji je na lokaciji kraj porezne uprave će se srušiti i trajno ukloniti. Gradonačelnik zahvaljuje Hrvatskom Telekomu d.d. na razumijevanju i dosadašnjoj očito uspješnoj suradnji na rješenju ovog projekta. (rt)

unnamed (1)