U Tehnološko-inovacijskom centru Međimurje održan stručni skup „Ovisnosti na mjestu rada“

Dana 12. lipnja 2024. godine u organizaciji Udruge za promicanje zaštite ljudi u radnoj i životnoj okolini Međimurske županije održan je Stručni skup zaštite na radu na temu „Ovisnosti na mjestu rada“.
Stručni skup održan je u Tehnološko-inovacijskom centru Međimurje u Čakovcu u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Međimurske županije, Medicinom rada poliklinike Medikol i Policijskom upravom Međimurskom. Na skupu je sudjelovalo više od 40 sudionika na kojem su obrađene teme ovisnosti o alkoholu, drogama, pušenju, lijekovima, igrama na sreću, društvenim mrežama i internetu.
Prije početka službenog dijela, dugogodišnjoj članici udruge, gospođi Maji Bistrović uručena je „Godišnja nagrada 28. travanj – Nacionalni dan zaštite na radu“ koja se dodjeljuje članovima udruge koji svojim radom, zalaganjem i stavovima trajno doprinose ostvarivanju ciljeva Udruge na području zaštite zdravlja, zaštite okoliša i prirode te zaštite i spašavanja.
Uvodno predavanje stručnog skupa bilo je „Ovisnost na mjestu rada – zakonska regulativa“ koje je održao g. Srećko Tot. Zatim je slijedilo predavanje na temu “Zlouporaba alkohola i drugih sredstava ovisnosti na radnom mjestu” koje je održala voditeljica Djelatnosti za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti pri Zavodu za javno zdravstvo Međimurske županije, gđa Diana Uvodić – Đurić, dr. med. specijalist školske medicine, subspecijalist alkoholizma i drugih ovisnosti – adiktolog.
Gospođa Zrinka Rusan, dr. med., specijalist medicine rada i športa iz Poliklinike Medikol – medicina rada, održala je predavanje na temu “Alkohol i droge među radno aktivnom populacijom”. Predavanje na temu “Rizična ponašanja-prevencija zlouporabe sredstava ovisnosti” održala je gospođa Marina Matulić – Horvat, mag. crim., policijska službenica za nadzor i planiranje-za prevenciju pri Policijskoj upravi Međimurskoj.
Na kraju skupa, g. Branko Čop iz tvrtke Tea Medicina d.o.o. iz Varaždina (https://teamed.hr/ ) održao je prezentaciju brzih testova na droge.
Obzirom na iskazanu zainteresiranost sudionika za sudjelovanjem na stručnom skupu u organizacije naše Udruge, možemo reći da Udruga kontinuirano prati potrebe za edukacijom i usavršavanjem u području zaštite ljudi u radnoj i životnoj okolini što je vidljivo iz tema koje se obrađuju na stručnim skupovima te kvalitetnim, zanimljivim i stručnim predavačima.

[email protected]