U LENDAVI DOGOVORENA TRASA BUDUĆE ZAOBILAZNICE I NOVOG MOSTA U MURSKOM SREDIŠĆU

Dana 11. prosinca 2014.g. u Općini Lendava održan je u roku 10-tak dana drugi sastanak na temu prometnog opterećenja kroz centar Grada Mursko Središće. Promet teretnih vozila kroz centar grada unatoč poduzetim mjerama Hrvatskih cesta i inspekcijskih službi Ministarstva prometa i dalje raste, te je u listopadu iznosio 14 350 teretnih vozila, dok je do ulaska u Europu kroz centar grada prometovalo oko 5000 teretnih vozila mjesečno.

Zbog toga Grad Mursko Središće na sve načine pokušava doći do rješenja kako bi se rasteretio centar grada, a i ostala naselja kroz koja se prometuje prema Čakovcu. Smatra se da je najbolje rješenje izgradnja zaobilaznice i novog mosta te brze ceste prema Čakovcu. U tome Mursko Središće podupire susjedna slovenska općina Lendava. Na današnjem sastanku nazočili su predstavnici općine Lendava, gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, te predstavnici tvrtke Urbia iz Čakovca, kojoj je povjerena izrada idejnog rješenja zaobilaznice i novog mosta, financirano od strane Međimurske županije, sve do spoja na slovenski autoput, te predstavnici tvrtke ZEU iz Murske Sobote koji za Općinu Lendava radi promjene i usklađivanje Prostorno planske dokumentacije.

Na današnjem sastanku dogovorena je trasa buduće zaobilaznice i mosta, te način spajanja na slovenske prometnice uključujući spoj na autoput. U tom cilju će dalje usko surađivati dvije spomenute tvrtke kako bi se svi Prostorno planski dokumenti uskladili sa idejnim rješenjem, a koje će Grad Mursko Središće također ustupiti Općini Lendava u svrhu njihovog lobiranja i dogovora kod svojih ministarstava. (rt)

kam 2