Tomislav Korbelj želi šetnicu uz Muru od Križovca do Sv. Martina i besplatni Wi-Fi

Zanimljivo pitanje postavio je na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Mursko Središće Tomislav Korbelj (Hrvatski laburisti) u kojem je naglasak stavio na mogućnost izgradnje šetnice uz rijeku Muru sve od Križovca pa do Sv. Martina na Muri.

Želja mu je, a i pitanje, da li je moguće izgraditi nešto takvo, stazu za pješake i bicikliste, naravno pridržavajući se ekoloških uvjeta i prirodnih materijala kao što su drvo i šljunak. Zna da je to veliki i skupi projekt no možda bi se nešto dalo učiniti uz pomoć Županije i EU fondova, a sve to bi bila velika turistička atrakcija.

Gradonačelnik Srpak rekao je da je prvi proboj staze od skele na Fusku do Hlapičine izvršen 2010. godine, a sama šetnica produžena je 2016. godine.  Tu ima jako puno problema jer se radi o vodnom pojasu, o oko 100.000 privatnih parcela od kojih 1.000 sigurno nema riješene imovinsko pravne odnose. To su gadni problemi, a kada prijavljujete projekte EU, oni moraju biti potpuno „čisti“.

To otežava svaku takvu dobru ideju, a i meni bi to bilo izvanredno jer tim pojasom šećem svakodnevno. Sada u EU ne postoji fond u koji bi mogli prijaviti takav projekt, no slažem se s vašom idejom koja će se jednog dana možda moći i realizirati.

Drugo Korbeljevo pitanje bilo je da li se Grad prijavio na EU natječaj za besplatni Wi-Fi na što imaju pravo jedinice lokalne samouprave, na što je Srpak odgovorio da je to učinjeno te se samo čeka realizacija.

(R. Tomanić, foto Tin Tomanić)