TEKELI PROJEKT INŽENJERINGU SANACIJA KROVIŠTA DRUŠTVENIH DOMOVA U PEKLENICI I ŠTRUKOVCU

 

Na 131. sjednici kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće koja je održana jučer 27. lipnja pristupilo se otvaranju ponuda za sanaciju krovišta Društvenog doma u Peklenici. Utvrđeno je da su pristigle 2 ponude, od čega su obje pravodobne i pravovaljane, te se pristupilo pregledu i ocijeni ponuda temeljem kriterija najniže cijene.  Utvrđeno je da je najpovoljnija ponuda firme „Tekeli projekt inženjering“ d.o.o. iz Murskog Središća, u iznosu od 109.190,00 kn plus PDV.

Također je otvorena ponuda za sanaciju krovišta Društvenog doma u Štrukovcu te je utvrđeno da su pristigle 2 ponude, od čega su obje pravodobne i pravovaljane, te se pristupilo pregledu i ocijeni ponuda temeljem kriterija najniže cijene.  Utvrđeno je da je najpovoljnija ponuda firme „Tekeli projekt inženjering“ d.o.o. iz Murskog Središća, u iznosu od 156.795,00 kn kn plus PDV, a sredstva za isto osigurati će se u rebalansu gradskog proračuna za 2016. godinu. (rt)