Sveti Martin na Muri – Prva destinacija koja je u cijelosti zastupljena sigurnosnim protokolima Safe stay in Croatia

Nastavno na kampanju Ministarstva turizma i sporta „Safe stay in Croatia“, a koja slijedi oznaku Svjetskog vijeća za putovanja i turizam – „Safe travels“ i domaćim i stranim turistima govori da se u Hrvatskoj primjenjuju zdravstveni i sigurnosni protokoli za sprječavanje širenja virusa COVID-19 i nastavak pridržavanja epidemioloških mjera, u suradnji sa Termama Sveti Martin odlučili smo postati prva destinacija u kojoj svi smještajni i ugostiteljski objekti u kojim se obavlja ugostiteljska djelatnost i pružaju usluge u turizmu nose gore navedenu oznaku.

Kratko predavanje o protokolu zaprimanja i smjernicama za pridržavanje protokola i epidemioloških mjera održati će direktor TZO Sveti Martin na Muri, David Novinščak.

Na primjeru poslovanja u „Prvom healthness resortu u Europi“ Termama Sveti Martin i samoj primjeni oznaka sigurnosti govoriti će generalni direktor, gospodin Igor Nekić.

Na primjeru poslovanja „Kuće za odmor Međimurski ceker“ govoriti će gospođa Nikolina Novinić koja je ujedno i vlasnica tvrtke Destinova, koja se bavi edukacijom i savjetovanjem privatnih iznajmljivača.

Na primjeru poslovanja na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Hažić, govoriti će gospođa Tatjana Hažić, između ostalog i dobitnica prestižne nagrade „Čovjek ključ uspjeha za djelatnika u turizmu 2015. godine“

Kroz projekt „Safe stay in Croatia“ osmišljeni su protokoli poslovanja i postupanja s korisnicima u svim turističkim i s turizmom povezanim djelatnostima. Oznaka Safe Stay in Croatia dodjeljuje se besplatno dionicima iz turističkog sektora, a koji se prijave u sustav te ispune prijamni obrazac kojim potvrđuju i jamče poštivanje i provođenje aktualnih zdravstvenih i sigurnosnih preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Oznaka „Safe stay in Croatia“ gostima omogućava lakše prepoznavanje destinacija, pružatelja smještaja, prijevoza, turističkih atrakcija i slično koji su usvojili nacionalne i svjetske standarde zdravstvene i higijenske zaštite.  Također, vidljivo istaknuta oznaka „Stay safe in Croatia“ pruža informaciju svim posjetiteljima da turistički objekt njihovog interesa djeluje prema aktualnim preporukama Svjetskog vijeća za putovanja i turizam te Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Tijekom priprema za ovu turističku godinu, u kojoj nas nažalost i dalje prati pandemija, potrebno je upravo sigurnost i zdravlje naših sugrađana i gostiju staviti na prvo mjesto. Riječ je o projektu u kojem su Ministarstvu turizma i sporta podršku pružila vodeća turistička i strukovna udruženja okupljena u Savjet za oporavak i razvoj turizma, realizaciju turističke godine 2021. te unapređenje turističke ponude. Propisanim protokolima obuhvatiti ćemo sve smještajne objekte u kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost ili pružaju turističke usluge i sve ugostiteljske objekte na području destinacije Sveti Martin na Muri.

Imperativ je da svi u turizmu preuzmu oznaku Safe stay in Croatia te je jasno istaknu na svojim objektima. Također, kako bi se destinacija Sveti Martin na Muri prezentirala kao sigurna destinacija, važno je da oznake i kao sve druge prateće video i foto materijale, pružatelji usluga upotrebljavaju preko svojih društvenih kanala i općenito u komunikaciji prema tržištu i gostima.

Ovim putem pozivamo sve turističko-ugostiteljske aktere sa područja destinacije Sveti Martin na Muri na kratki edukativni sastanak na kojem ćemo se upoznati sa protokolarnim i epidemiološkim mjerama koje se provode na svim razinama turističke djelatnosti sukladno preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i na kojem će biti predstavljen detaljan i precizan protokol zaprimanja predmetne oznake sigurnosti te će iste biti dodijeljene u fizičkom u obliku.

Sastanak će se održati sukladno epidemiološkim mjerama i uputama u Kongresnoj dvorani Hotela Terme Sveti Martin, 10. ožujka 2021. godine u 18 sati.

Molimo sve da potvrde svoje sudjelovanje na edukativnom sastanku najkasnije do ponedjeljka, 08. ožujka 2021. godine kako bi mogli točno definirati raspored i termin dolaska.

David Novinščak, mag. oec.

TZ Sveti Martin na Muri

hotel Golfer, Toplice Sveti Martin na Muri