Štrukovec-M. Središće: Svi koji se nisu priključili na sustav odvodnje neka se jave u “Međimurske vode” kako bi dogovorili način i mjesto priključenja

Obavještavamo Vas da su djelatnici Međimurskih voda d.o.o. obišli  sva domaćinstva na području obuhvata – ‘Izgradnja sustava odvodnje naselja Štrukovec, II etapa – 1.faza aglomeracije Mursko Središće- 1. dio“, a  čije je priključenje predviđeno u sklopu realizacije projekta  financiran bespovratnim sredstvima iz programa MEHANIZMA ZA OPORAVAK I OTPORNOST, NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI  2021-2026.

S obzirom da je priključenost stanovništva na javni sustav odvodnje  jedan od  glavnih indikatora opravdanosti projekta,  molimo vas  da sva preostala kućanstava, a s kojima do sada nje izrađena skica priključenja  kao pred uvjet za sklapanje Ugovora o priključenju (jer ih nismo zatekli doma ili se nisu naknadno javili), putem svojih javnih medija  pozovete/apelirate da se najkasnije  do 15.6. 2024. jave u Međimurske vode  d.o.o   kako bi dogovorili  način i mjesto priključenja svoje nekretnine na sustav odvodnje te ujedno sklopili Ugovor o priključenju..

Za sva kućanstva, a za koja se vlasnici neće javiti do navedenog datuma  kako bi dogovorili  način i mjesto priključenja svoje nekretnine na sustav odvodnje, izvesti će se samo  izvod do parcele  bez šahta  i to pozicioniran u os kolnog ulaza 1 m ispred ulične ograde odnosno 1 m ispred međe.

Zbog toga što smo rokovima ograničeni do kad trebamo dostaviti Izvođaču svu potrebnu dokumentaciju odnosno skice budućih priključaka, a sve u cilju što manjeg stvaranja nepotrebnih nejasnoća oko samih priključaka u fazi gradnje, nepotrebnih troškova i gubljenja vremena kod izgradnje kućnih priključaka ponovnim vraćanjem Izvođača na lokaciju i sl., molimo vašu pomoć i suradnju oko svega navedenog.

Kasnije kada će se vlasnik htjeti spojiti na sustav  odvodnje, trebati će podnijeti zahtjev za priključenje Međimurskim vodama te podmiriti preostale troškove za priključenje na  sustav odvodnje ( cijev + šaht s poklopcem),