U Čakovcu održan stručni skup zaštite na radu ”Buka na mjestu rada”

Na stručnom skupu zaštite na radu kojem je sudjelovalo više od 70 sudionika održanom u Čakovcu 15. studenog 2023. godine Metalske jezgre Čakovec,  u organizaciji Udruga za promicanje zaštite ljudi u radnoj i životnoj okolini Međimurske županije, održana su predavanja vezano uz organizaciju, provođenje zaštite na radu vezano uz buku na mjestu rada  i predstavljena je nova knjiga  „Osnove prava i zakonodavstvo zaštite zdravlja i sigurnosti na radu“ ( autorskog tima Marinko Učur, Cvetan Kovač, Ana Šijaković, Ivana Krišto) čiji je nakladnik ZIRS – Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti, Zagreb.
Marina Borić, načelnica Sektora za zaštitu na radu, Uprava za rad i zaštitu na radu, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike održala je predavanje na temu ”Novosti u primjeni Informacijskog sustava zaštite na radu”. U  Informacijski sustava zaštite na radu trebaju se upisati svi stručnjaci zaštite na radu kao i ovlaštenici poslodavca koji za poslodavca obavljaju poslove zaštite na radu. Isti se trebaju stručno osposobljavati. Udruga za promicanje zaštite ljudi u radnoj i životnoj okolini Međimurske županije registrirani obrazovni suradnik Ministarstva rada, mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike.
Srećko Tot dipl.ing.rud. održao je predavanje na temu ”Buka na mjestu rada” vezano uz zaštitu na radu i zakonsku regulativu u tom području kao i probleme u ne provođenju zaštite radnike od buke. Od ukopno priznatih profesionalnih bolesti u Republici Hrvatskoj 9 % profesionalnih bolesti nastale su uslijed oštećenja sluha uzrokovanog bukom.
Damir Vlaić, dr. med. spec.med.rada održao je predavanje na temu ”Utjecaj buke na sluh” s medicinskog stanovišta vezano uz zdravstvene probleme radnika izloženih boci a koji nisu samo gubitak sluga to su  kardiovaskularne bolesti, smetnje spavanja, bol i šum u uhu, vrtoglavica.

Tin Bobić iz tvrtke  ENORMIS d.o.o. Zagreb  održao je predavanje na temu ”Osobna zaštitna sredstva za zaštitu sluha” gdje je predstavio osobna zaštitna sredstva za zaštitu od buke kao i njihovu pravilnu upotrebu kod rada jer nepravilna upotreba i ne korištenje zaštitnih sredstava sluha ne postiže se njihova funkcija zaštita radnika od buke.
U izlaganju gospođe mr. Ramize  Vidović dipl.ing.sig.  predstavnice izdavača knjige istaknula je kako predstavljena knjiga „OSNOVE PRAVA I ZAKONODAVSTVO ZAŠTITE ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU“, na 477 stranica, pruža važne informacije u vezi sa zakonskim zahtjevima i odgovornostima za usklađenost s provedbom zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Dodana vrijednost i posebnost knjige su i praktični ogledni primjeri autonomnih akata poslodavaca, kao i inovativni prilozi s kodovima za brzi pristup – QR kodovima, kao poveznica s međunarodnim i nacionalnim zakonodavstvom u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.

https://upzmz.hr/2023/11/15/seminar-buka-na-mjestu-rada-odrzan-15-11-2023-godine

https://www.facebook.com/media/set?vanity=upzmz&set=a.1013568999882032

Udruga za promicanje zaštite ljudi u radnoj i životnoj okolini Međimurske županije