Smeđe kante za korisnike komunalne tvrtke Murs-ekom d.o.o.

 Ugovor o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, dana 19. lipnja 2018. godine sklopili su Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Grad Mursko Središće.

U utorak, 12. siječnja 2021. godine isporučeno je svih 1000 smeđih spremnika zapremnine 80 litara.

Ukupan iznos nabave smeđih spremnika je 236.630,00 kuna. Projekt je financiran 85% iz Fonda za zaštitu okolišta i energetsku učinkovitost, dok prestalih 15% troškova snosi Grad Mursko Središće.

Cilj koji je Grad Mursko Središće dužan izvršiti po Ugovoru o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada iznosi 4% povećanje stope odvojenog prikupljanja komunalnog otpada u odnosu na stopu iz 2006. godine, što iznosi 31,47%.

Pozivamo građane da se uključe u sustav odvoza biorazgradivog komunalnog otpada i preuzmu svoju smeđu kantu kod komnalnog poduzeća MURS-EKOM d.o.o.

(tekst: Grad Mursko Središće)