Smanjenje i ukidanje naknada za zakup javne površine – Grad Mursko Središće

Grad Mursko Središće će s učinkom od 19. ožujka 2020. godine pa nadalje sa zakupnicima poslovnog prostora u vlasništvu Grada Mursko Središće sklopiti Aneks ugovora kojim će zakupnicima kojima nije obustavljen rad smanjiti zakup na 50% iznosa, dok će s korisnicima javne površine čiji rad je obustavljen Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske sklopiti Aneks ugovora kojim se za vrijeme trajanja širenja koronavirusa korisnici oslobađaju plaćanja poreza na korištenje javne površine s obzirom na to da javnu površinu niti ne koriste.

Od 19.ožujka 2020. pa nadalje za vrijeme trajanja epidemije COVID – 19 Grad Mursko Središće neće naplaćivati porez za korištenje javne površine.

(GMS, foto: rt)