SELO MURSKO SREDIŠĆE DOBIVA SAMOUSLUŽNU AUTOPRAONU

Iz sljedećeg zaključka donesenog danas (24.02.2015.) na sjednici stručnog kolegija uspjeli smo samo „skužiti“ da se u selu Mursko Središće otvara samouslužna autopraona.

  1. „HEP „Elektra“, Žrtava fašizma 2, Čakovec – prihvaća se ugovor o ustanovljenju prava služnosti radi izgradnje i održavanja niskonaponskog kabelskog priključka za samouslužnu autopraonu u Murskom Središću (vlasnik: Valmat d.o.o. Železna Gora), u ulici Josipa Broza Tita 90, k.č.br. 7126/1 u k.o. Mursko Središće, z.k.ul.br 711, u površini od 5442 m2, koja u naravi predstavlja put u selu. „ (rt, foto ilustracija)