SANIRANA RUPA U MARTINSKOJ ULICI

U utorak 16. lipnja djelatnici firme „Autoprijevoz niskogradnja Žganec Branko“ iz Murskog Središća sanirali su rupu u Martinskoj ulici koja se pojavila na pješačkoj stazi. Zbog nestručno napravljenog priključka na gradsku kanalizaciju došlo je do urušavanja asfaltnog sloja i nastanka velike rupe koja je predstavljala opasnost sudionicima u prometu, posebno pješacima i biciklistima.

Samo urušavanje ubrzale su i oborinske vode nastale od padalina koje su česte ovih dana. Rupa je sada sanirana, nogostup doveden u red pa tako taj dio ulice više ne predstavlja opasnost mještanima koji su svakodnevno njome prolazili.

(Anđelko Jurak)

11244682_779281418836358_1809412231_o

11337262_779281258836374_961000443_o

11354487_779280438836456_434141518_o

11640612_779280322169801_1515941840_o

11639000_779658448798655_1721955680_o