SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA „HRASTINKA“

Na lokaciji odlagališta “Hrastinka” otpad se odlagao s područja Grada Mursko Središće koje obuhvaća naselja Mursko Središće, Hlapičina, Križovec, Peklenica,Štrukovec, Općine Sveti Martin na Muri, općine Podturen, Domašinec i Vratišinec u periodu od 1980. do 2011. godine kada je odlagalište zatvoreno, a procjenjuje se da je u tom periodu, na odlagalište odloženo cca 30.000 m3 miješanog komunalnog otpada i otpada sličnog komunalnom otpadu koje zauzima površinu od oko 1.3 ha.

05

Prema projektnoj dokumentaciji, sanacija odlagališta “Hrastinka” provodi se na k.č. br. 5719 i 5711, k.o. Mursko Središće. Projektom sanacije predviđa se djelomično preslagivanje otpada, iskapanje i premještanje iskopanih količina postojećeg otpada te formiranje tijela odlagališta u obliku krnje piramide sa stranicama pokosa u nagibu 1:2.5 i prekrivanje završnim prekrivnim sustavom te završno ozelenjavanje odlagališta.

02

Također, izgraditi će se sustav za otplinjavanje (5 zdenaca sa biofiltrom), sustav za prikupljanje i odvodnju oborinskih voda, pristupne i obodne makadamske prometnice (vatrogasni pristup) te ograde oko prostora odlagališta s ulazom. Ukupna vrijednost projekta iznosi 5.527.501,25 kn, od čega će se 4.698.376,06 kn (85% ukupno prihvatljivih izdataka) financirati iz Kohezijskog fonda, a 15% ukupno prihvatljivih troškova u iznosu od 829.125,19 kn sredstvima Fonda za zaštitu okoliša.

03

U utorak 30. kolovoza 2016. godine u Gradu Mursko Središće održan je sastanak na kojem su prisustvovali gradonačelnik Dražen Srpak, pročelnik Ureda grada Miljenko Štefanić, te Izvršitelji po Ugovorima na projektu: direktor tvrtke G.T.Trade d.o.o. Božo Matijević, direktor tvrtke VIZ-EX d.o.o. Ivica Vizinger, te direktor tvrtke Maxicon d.o.o. Ivan Barbić sa suradnicom Valentinom Habdija Žigman. Gradonačelnik i pročelnik Ureda grada zajedno sa Izvršiteljima obišli su gradilište te definirali daljnje korake i utvrdili moguće daljnje potencijalne probleme.

Grad Mursko Središće

04