Ruža Tomašić izborila se u Europskoj komisiji da se ribarstvo vrati tamo gdje mu je mjesto

Ribarstvo je u novoj Europskoj komisiji potpalo pod portfelj nazvan Okoliš i oceani. Iz samog je naziva bilo jasno da ribarstvo kao važna gospodarska grana za cijeli niz država članica neće biti u fokusu nove Komisije.

Meni je kao zastupnici koja se bori za hrvatske ribare to bilo neprihvatljivo, što sam naglasila i prilikom susreta s novim povjerenikom Virginijusom Sinkievicijusom. Poslala sam i pisano zastupničko pitanje Komisiji na tu temu.

Nakon mojih reagiranja i pritužbi ostalih kolega koji se bave ribarskim pitanjima, donesena je odluka da će ribarstvo ipak ući u naziv novog resora. Vjerujem da neće sve ostati samo na riječima, nego da će se ova Komisija ozbiljno baviti kvalitetnijom regulacijom ribarstva i stvaranjem boljih uvjeta rada za sve ribare.

Ruža Tomašić

(Pavo Jazvić)