RENOVIRA SE KUHINJA U DJEČJEM VRTIĆU MASLAČAK

Dana 03.09.2013. obavljen je inspekcijski pregled u Dječjem vrtiću Maslačak te su utvrđeni pojedini nedostaci. Pregled je izvršila Uprava za sanitarnu inspekciju Ministarstva zdravlja Čakovec te je nakon istog izdala rješenje o nalogu za poboljšanje sanitarnih uvjeta poslovanja gdje se navodi sljedeće:

1) osigurati preduvjete za pripremu hrane prema pravilima dobre higijenske prakse po Vodiću dobre higijenske prakse za institucionalne kuhinje,

 2) osigurati uvjete za catering jer se hrana vozi u područni vrtić u Peklenicu,

 3) implementirani HACCP sustav provoditi prema pravilima struke i o tome voditi evidenciju.

 Za provedbu naloga iz rješenja zadužuje se ravnateljica DV „Maslačak“ Cilar Spomenka, uz napomenu da je za točke 1. i 2. rok 01.09.2014. godine, a za točku 3. je rok po primitku rješenja.

Obnova kuhinje u vrtiću je u tijeku i biti će završena u predviđenom roku. Zamijeniti će se keramika, odvodi, urediti suho skladište i obnoviti električne instalacije. Renoviranje uz donaciju u namještaju stajati će oko 50 tisuća kuna.

 

                                                                                                     (R. Tomanić)