Rekonstrukcija glavnog raskršća u centru Murskog Središća

Zbog velikog teretnog prometa, a u ljetnim mjesecima i znatno pojačanog putničkog prometa u Murskom Središće, Hrvatske ceste su u dogovoru s Gradom Mursko Središće pokrenule postupak projektiranja rekonstrukcije glavnog raskršća.

Gradonačelnik Dražen Srpak održao je  više sastanaka s Hrvatskim cestama na kojima je dogovorena dinamika radova na rekonstrukciji glavnog raskršća u centru grada te je projekt ušao u plan Hrvatskih cesta za 2023. godinu. Kada točno počnu radovi nije moguće reći obzirom što se mora pripremiti postupak javne nabave i naravno provesti sa svim propisanim rokovima te mogućnošću da će biti žalbi. Ono što je važno projekt je u planu za 2023. godinu.

Centar grada to jest glavno raskršće će nakon rekonstrukcije dobiti dodatne trake za skretanje desno prema Lendavi te desno iz pravca Čakovca prema Peklenici, s razdjelnim otocima i kapljama, a promet će se regulirati semaforima s kamerama te se tako promet zatvara samo u slučaju nailaska vozila s druge ceste, a što je važno zbog toga da glavna prometnica ne bi bila bespotrebno zatvarana, a od 22 sata na dalje se predviđa rad sa žutim treptajućim svjetlima. Također će se četverostrano postaviti semafori za prijelaz pješaka preko prometnica što će izuzetno podići sigurnost za sve pješake, a naročito djecu koja tim putem idu prema Osnovnoj školi.

Prema saznanjima gradonačelnika promet neće i zapravo ni ne može biti zatvoren obzirom što je riječ o državnoj cesti, a procedure za preusmjeravanje takvog prometa na neki drugi prometni pravac su izuzetno komplicirane i skupe.

Na spomenutom projektu Grad Mursko Središće nema nikakvih financijskih obveza te je to uz projekt rekonstrukcije državne ceste od Slemenica do Murskog Središća u visini od 5 milijuna eura još jedno značajno ulaganje Hrvatskih cesta u naš kraj.

(tekst: GMS)